Tai kas atlika kelias paskirtis ar įvairiai pritaikoma